Yayasan Aman

APA YANG KITA LAKUKAN

YA_01_WWD

Program Aman Kasih

Suatu inisiatif berterusan untuk menyokong kehidupan mereka yang terjejas dalam keadaan yang memudaratkan. Ini termasuk bantuan yang tidak terhad dalam bentuk kewangan untuk ibu/bapa tunggal, tempat tinggal sementara untuk mangsa bencana alam serta bantuan perundangan untuk mangsa keganasan rumah tangga dan penderaan seksual.

YA_02_WWD

Bantuan Perubatan & Kesihatan

Dengan tumpuan kepada masyarakat di luar bandar, Program Khidmat Kesihatan kami menawarkan sumber untuk memperbaiki keadaan penjagaan kesihatan kendiri dan akses yang lebih baik kepada maklumat serta perkhidmatan perubatan.

YA_03_WWD

Pembangunan Karakter &
Pengajian Tinggi

Program Asasi Latihan Kepimpinan (Program Bina Ummah) dilaksanakan untuk membantu pelajar yang kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi serta membina keyakinan diri terhadap minat dan kekuatan mereka.

YA_04_WWD

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Seperti kata pepatah, “Untuk mendidik seorang anak memerlukan seluruh desa” maka program kami memberi tumpuan dalam membantu masyarakat membentuk persekitaran yang sihat dan selamat di mana kanak-kanak dapat belajar, bermain, dan berkembang. Ini termasuk kaunseling keluarga, sokongan ibu/bapa dan advokasi untuk anak yatim dan kanak-kanak di bawah umur.

YA_05_WWD

Kebajikan Rumah Tangga

Dalam usaha menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga, kami mempunyai pasukan bantuan guaman dan terapi pasca trauma berjadual yang berpusat di Yayasan Aman, Pulau Pinang. Kami berdedikasi untuk memastikan kebolehcapaian sumber-sumber profesional, sokongan, dan panduan yang tepat bagi mereka yang memerlukan.

YA_06_WWD

Pembangunan Ekonomi Tempatan

Untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat di kawasan berpendapatan rendah, program keusahawanan dan konsultasi ditawarkan bagi melengkapkan mereka dengan pengembangan idea dan pembangunan strategi perniagaan berdasarkan set kemahiran yang telah mereka miliki.

Program Aman Kasih

Suatu inisiatif berterusan untuk menyokong kehidupan mereka yang terjejas dalam keadaan yang memudaratkan. Ini termasuk bantuan yang tidak terhad dalam bentuk kewangan untuk ibu/bapa tunggal, tempat tinggal sementara untuk mangsa bencana alam serta bantuan perundangan untuk mangsa keganasan rumah tangga dan penderaan seksual.

Bantuan Perubatan & Kesihatan

Dengan tumpuan kepada masyarakat di luar bandar, Program Khidmat Kesihatan kami menawarkan sumber untuk memperbaiki keadaan penjagaan kesihatan kendiri dan akses yang lebih baik kepada maklumat serta perkhidmatan perubatan.

Pembangunan Karakter & Pengajian Tinggi

Program Asasi Latihan Kepimpinan (Program Bina Ummah) dilaksanakan untuk membantu pelajar yang kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi serta membina keyakinan diri terhadap minat dan kekuatan mereka.

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Seperti kata pepatah, “Untuk mendidik seorang anak memerlukan seluruh desa” maka program kami memberi tumpuan dalam membantu masyarakat membentuk persekitaran yang sihat dan selamat di mana kanak-kanak dapat belajar, bermain, dan berkembang. Ini termasuk kaunseling keluarga, sokongan ibu/bapa dan advokasi untuk anak yatim dan kanak-kanak di bawah umur.

Kebajikan Rumah Tangga

Dalam usaha menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga, kami mempunyai pasukan bantuan guaman dan terapi pasca trauma berjadual yang berpusat di Yayasan Aman, Pulau Pinang. Kami berdedikasi untuk memastikan kebolehcapaian sumber-sumber profesional, sokongan, dan panduan yang tepat bagi mereka yang memerlukan.

Pembangunan Ekonomi Tempatan

Untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat di kawasan berpendapatan rendah, program keusahawanan dan konsultasi ditawarkan bagi melengkapkan mereka dengan pengembangan idea dan pembangunan strategi perniagaan berdasarkan set kemahiran yang telah mereka miliki.

KELAB YAYASAN AMAN

PROGRAM SUKARELAWAN

Kumpulan tenaga sukarelawan, Kelab Yayasan Aman terdiri daripada rangkaian sukarelawan, aktivis, dan individu yang mempunyai aspirasi yang sama untuk berkhidmat kepada masyarakat.

Bergabung di bawah naungan yayasan, sukarelawan kelab akan melibatkan diri dalam pelbagai inisiatif dan melalui semua peringkat projek dari perancangan, pelaksanaan, penyertaan di lapangan, analisis pasca projek dan perkongsian silang.

Pasukan ini juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan organisasi sukarelawan yang bersekutu. Ini adalah tempat bagi mereka yang ingin memberikan khidmat bakti dalam mewujudkan perubahan sosioekonomi dari bawah ke atas.

YA_AFC_02-min

MENCARI BANTUAN?

HUBUNGI KAMI

Jika anda tahu mengenai komuniti yang memerlukan sokongan atau ingin menjalankan program yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat, kami ingin bersama membantu.

SEJAK

BERDEKAD

YA_02_OTY1-min

SEJAK BERDEKAD

YA_18_Close Dropdown

Lorem Ipsum

SEJAK BERDEKAD

Lorem Ipsum

Mahu berperanan dalam membina komuniti yang lebih baik dari asasnya.

Jadilah antara yang pertama mendengar tentang acara dan program terbaru kami.